REGLER Å BETINGELSER

Denne nettsiden eies og drives av Skjånes Gullsmie. Nettsiden tilbyr besøkende kjøp av smykker. Ved å gå til eller bruke nettstedet til tjenesten vår, godkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene under.

For å bruke nettstedet vårt og / eller motta tjenestene våre, må du være minst 18 år, eller være myndig i landet der bestillingen er lagt slik at du er juridisk myndig, med rett og frihet til å inngå disse vilkårene som en bindende avtale. Du har ikke lov til å bruke dette nettstedet og / eller motta tjenester hvis det er forbudt i landet ditt eller under noen lov eller forskrift som gjelder for deg. 

Når du kjøper en vare, godtar du at: (i) du er ansvarlig for å lese hele varelisten før du kjøper varen: (ii) du inngår en juridisk bindende kontrakt om å kjøpe en vare når du fullfører betalingsprosessen. 

Prisene vi tar for bruk av våre tjenester / for produktene våre er oppført på nettsiden. Vi forbeholder oss retten til å endre våre priser for produktene som vises til enhver tid, og for å korrigere prisfeil som kan oppstå.

Retur og bytterett

Uåpnede produkter kan returneres innen 14 dager etter datoen du mottok varen, med medfølgende tilbehør og emballasje samt den originale kvitteringen (eller gavekvitteringen)du mottok med produktet. Vi bytter det eller tilbyr refusjon basert på den opprinnelige betalingsmåten. Vær oppmerksom på følgende: (i) Produkter kan kun returneres i forseglet originalemballasje; 
(ii) Personaliserte produkter: Siden dette er personaliserte produkter, vil det ikke være mulig å bytte eller returnere dem.

(iii) Returportoen betales av kunden med mindre varen er skadet, porto med sporing anbefales da tapt retur ikke kan refunderes. 

Bevaring av retten til å endring av tjeneste

Vi kan, uten forvarsel, endre tjenestene; slutte å tilby tjenestene eller funksjonene i tjenestene vi tilbyr; eller opprette grenser for tjenestene. Vi kan permanent eller midlertidig avslutte eller suspendere tilgang til tjenestene uten varsel og ansvar med eller uten grunn.


Eierskap av åndsrett, opphavsrett og logoer 


Tjenesten og alt materiale på nettsiden inkludert, programvare, bilder, tekst, grafikk, logoer, patenter, varemerker, tjenestemerker, opphavsrett, fotografier, lyd, videoer, musikk og alle immaterielle rettigheter knyttet til de, eies av Skjånes Gullsmie. Med unntak av det som er uttrykkelig gitt her, skal ingenting i disse vilkårene anses å opprette en lisens i eller under slike immaterielle rettigheter, og du samtykker i å ikke selge, lisensiere, leie ut, endre, distribuere, kopiere, reprodusere, overføre, vise offentlig, offentlig utføre, publisere, tilpasse, redigere eller lage avledede verk derav. 


Begrensning av ansvar
I den grad det er tillatt av gjeldende lov,er ikke Skjånes Gullsmie ansvarlig for indirekte, straffende, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller eksemplariske skader, inkludert uten begrensning, skader for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller annet immaterielle tap som oppstår på grunn av eller knyttet til bruk av eller manglende forståelse for bruk av tjenesten. 

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, påtar Skjånes Gullsmie ingen ansvar for (i) feil eller unøyaktigheter i innholdet; (ii) personskade eller materiell skade, av hvilken som helst art, som skyldes tilgang til eller bruk av tjenesten vår; og (iii) uautorisert tilgang til eller bruk av våre sikre servere og / eller all personlig informasjon som er lagret der. 


Rett til endring av regler og betingelsene

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen etter eget skjønn. Derfor bør du gjennomgå disse sidene med jevne mellomrom. Når vi endrer vilkårene på en vesentlig måte, vil vi varsle deg om at det er gjort vesentlige endringer i vilkårene. Din fortsatte bruk av nettstedet eller tjenesten vår etter en slik endring utgjør din aksept av de nye vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene eller fremtidig versjon av vilkårene, må du ikke bruke nettstedet eller tjenestene våre.