top of page

RULES AND CONDITIONS

Denne nettsiden eies og drives av Skjånes Gullsmie. Nettsiden tilbyr besøkende kjøp av smykker. Ved å gå til eller bruke nettstedet til tjenesten vår, godkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene under.

For å bruke nettstedet vårt og / eller motta tjenestene våre, må du være minst 18 år, eller være myndig i landet der bestillingen er lagt slik at du er juridisk myndig, med rett og frihet til å inngå disse vilkårene som en bindende avtale. Du har ikke lov til å bruke dette nettstedet og / eller motta tjenester hvis det er forbudt i landet ditt eller under noen lov eller forskrift som gjelder for deg. 

Når du kjøper en vare, godtar du at: (i) du er ansvarlig for å lese hele varelisten før du kjøper varen: (ii) du inngår en juridisk bindende kontrakt om å kjøpe en vare når du fullfører betalingsprosessen. 

Prisene vi tar for bruk av våre tjenester / for produktene våre er oppført på nettsiden. Vi forbeholder oss retten til å endre våre priser for produktene som vises til enhver tid, og for å korrigere prisfeil som kan oppstå.

Partene

Selger er Skjånes Gullsmie. Adressen vår er  Bjørn Wirkolas vei 15, 9510 Alta. E-post penyamin@skj.no, Telefon 99 46 59 17, Org No. 870 427 522.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Betalingen

Vi tar betalt for varen fra det tidspunktet den blir sendt fra oss til kunden.

Hvis kunden bruker kredittkort/debetkort via PayPal ved utsjekk av bestillingen, reserveres kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Levering

Levering er skjedd når kunden, eller en representant, har motatt produktet.

Hvis ikke leveringstidspunkt er tydelig etter bestillingen, skal varen leveres til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Retur og bytterett

Uåpnede produkter kan returneres innen 14 dager etter datoen du mottok varen, med medfølgende tilbehør og emballasje samt den originale kvitteringen (eller gavekvitteringen)du mottok med produktet. Vi bytter det eller tilbyr refusjon basert på den opprinnelige betalingsmåten. Vær oppmerksom på følgende: (i) Produkter kan kun returneres i forseglet originalemballasje; 

(ii) Personaliserte produkter: Siden dette er personaliserte produkter, vil det ikke være mulig å bytte eller returnere dem. Alle smykker der du kan velge størrelse eller lengde anses som et tilvirkningskjøp, da disse blir laget etter kundens spesifikasjoner. Dette er regulert i angrerettloven § 22.

(iii) Returportoen betales av kunden med mindre varen er skadet, porto med sporing anbefales da tapt retur ikke kan refunderes. 

Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi oss beskjed om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Vi tar da returkostnaden.

Bevaring av retten til å endring av tjeneste

Vi kan, uten forvarsel, endre tjenestene; slutte å tilby tjenestene eller funksjonene i tjenestene vi tilbyr; eller opprette grenser for tjenestene. Vi kan permanent eller midlertidig avslutte eller suspendere tilgang til tjenestene uten varsel og ansvar med eller uten grunn.

Eierskap av åndsrett, opphavsrett og logoer 

Tjenesten og alt materiale på nettsiden inkludert, programvare, bilder, tekst, grafikk, logoer, patenter, varemerker, tjenestemerker, opphavsrett, fotografier, lyd, videoer, musikk og alle immaterielle rettigheter knyttet til de, eies av Skjånes Gullsmie. Med unntak av det som er uttrykkelig gitt her, skal ingenting i disse vilkårene anses å opprette en lisens i eller under slike immaterielle rettigheter, og du samtykker i å ikke selge, lisensiere, leie ut, endre, distribuere, kopiere, reprodusere, overføre, vise offentlig, offentlig utføre, publisere, tilpasse, redigere eller lage avledede verk derav. 

Begrensning av ansvar
I den grad det er tillatt av gjeldende lov,er ikke Skjånes Gullsmie ansvarlig for indirekte, straffende, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller eksemplariske skader, inkludert uten begrensning, skader for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller annet immaterielle tap som oppstår på grunn av eller knyttet til bruk av eller manglende forståelse for bruk av tjenesten. 

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, påtar Skjånes Gullsmie ingen ansvar for (i) feil eller unøyaktigheter i innholdet; (ii) personskade eller materiell skade, av hvilken som helst art, som skyldes tilgang til eller bruk av tjenesten vår; og (iii) uautorisert tilgang til eller bruk av våre sikre servere og / eller all personlig informasjon som er lagret der. 

Rett til endring av regler og betingelsene

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen etter eget skjønn. Derfor bør du gjennomgå disse sidene med jevne mellomrom. Når vi endrer vilkårene på en vesentlig måte, vil vi varsle deg om at det er gjort vesentlige endringer i vilkårene. Din fortsatte bruk av nettstedet eller tjenesten vår etter en slik endring utgjør din aksept av de nye vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene eller fremtidig versjon av vilkårene, må du ikke bruke nettstedet eller tjenestene våre. 

bottom of page